Dagindeling

Dagbesteding op zorgboerderij Dommelhoeve betekent sociale contacten leggen door activiteiten die de zorgboerderij biedt in de boerderijomgeving.

De activiteiten zijn afgestemd op wat men kan en wil. Niets is verplicht maar men wordt wel gestimuleerd om mee te doen, het te proberen, dit ten behoeve van het, zoveel mogelijk behouden, van de zelfredzaamheid.
Twee dagen van de week is de groepsdynamiek meer gericht op zelfstandigheid, een duidelijk verschil met de overige drie dagen.

Wij vinden de activiteit het buitenzijn, het in beweging zijn, erg belangrijk en hier wordt dan ook elke dag aandacht aan besteed. Dit kan door bijvoorbeeld mee te werken met de buitendienst of door samen een wandeling te maken in de mooie omgeving van de zorgboerderij.

Andere activiteiten die  regelmatig aan bod komen zijn muziek, spel, quiz, schilderen, zwemmen of een yogales volgen. Bij de keuze van de activiteiten wordt er rekening gehouden met de voorkeuren van de desbetreffende groep, dit kan in een grote groep plaatsvinden maar ook in kleine groepjes.
De seizoenen en bijzondere feestdagen worden in onze activiteiten meegenomen.